Oficjalna inauguracja działalności statutowej Fundacji

Zielona Góra, 17 października 2013

Oficjalna inauguracja działalności statutowej Fundacji „Ja,My, Oni” odbyła się dnia 10 października, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.

Inauguracja miała miejsce w siedzibie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele instytucji państwowych, służb mundurowych oraz zielonogórskich szkół.

Inaugurację rozpoczął, swoim przemówieniem, członek zarządu województwa lubuskiego – Pan Romuald Kreń, który oficjalnie powitał gości, wyrażając swoja aprobatę dla całego przedsięwzięcia. Jako drugi zabrał głos Dyrektor Biura OPZL- u, Pan Jarosław Nieradka, który był partnerem akcji inauguracyjnej. Pragniemy serdecznie podziękować Panu Jarosławowi Nieradce za życzliwość w stosunku do Fundacji i pomoc w organizacji spotkania.

Bardzo ważną częścią inauguracji było wystąpienie Prezesa Fundacji „Ja, My, Oni” - Sławomira Kozieł, który zaprezentował wizję i misję działalności statutowej Fundacji. Poinformował zebranych o najbliższych planach Fundacji „ja, My, Oni”, zwracając uwagę na następującą tematykę działalności:

  • Edukacja gimnazjalno-licealna (uświadamianie o istocie choroby oraz jej profilaktyka);
  • Zagadnienie przemocy w sieci (uodpornienie rodziców i młodzież na przemoc w sieci);
  • Akademia 50+ (aktywizacja osób powyżej 50 roku życia).

Prezes Fundacji zaapelował do zebranych o potrzebę współpracy, ponieważ siła Fundacji tkwi w solidarnej pracy wielu ludzi. Zwrócił także uwagę na potencjał, który tkwi w wolontariuszach i serdecznie zaprosił do długoterminowej działalności w strukturach organizacji.

Istotnym aspektem spotkania była prelekcja naszego psychologa i psychoterapeuty – Pani Doroty Gromnickiej, która przybliżyła słuchaczom główne objawy choroby i sposoby jej leczenia. Przybliżyła zgromadzonym powszechnie panujące mity na temat depresji, a także zwróciła uwagę na sposób zachowania się wobec osoby chorej.

Inauguracja zakończyła się wymianą poglądów na temat istoty działania Fundacji. W trakcie dyskusji padły, niezwykle istotne dla organizacji, deklaracje o chęci współpracy ze strony uczestników. Swoim zaufaniem oraz wiarą w istotę funkcjonowania naszej Fundacji obdarzyli nas przedstawiciele ważnych instytucji , m.in.: członek zarządu województwa lubuskiego – Pan Romuald Kreń, starosta zielonogórski Ireneusz Plechan, pracownik Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Dorota Staniuszko, psycholog z Zespołu Szkół Ekologicznych Pani Magdalena Kamińska oraz przedstawiciele policji, a także prof. UZ Mariusz Kwiatkowski – pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym gościom za ich obecność i wiele „ciepłych słów”.