Darczyńcy indywidualni

Datki osób indywidualnych są przeznaczane w 100% na realizację celów statutowych fundacji, czyli głównie na projekty edukacyjne oraz akcje społeczne, a w perspektywie najbliższego czasu również w zakresie pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami depresyjnymi. Bardzo wielką rolę przykładamy do jawności wydatkowanych środków finansowych, dlatego corocznie prezentujemy sprawozdania finansowe. Wierzymy, iż dzięki przekazywaniu informacji o sposobie przeznaczania środków finansowych jesteśmy wiarygodni dla osób indywidualnych, którym realizowane cele społeczne są bliskie. 

Korzyści dla organizacji i osoby prywatnej

Środki finansowe uzyskiwane od osób indywidualnych pozwalają nam działać społecznie i realizować misję, której się podjęliśmy. Jesteśmy pewni, iż dzięki wydawaniu środków pieniężnych na profilaktykę, jesteśmy w stanie skutecznie niwelować zasięg zaburzeń depresyjnych i nerwicowych, które stały się chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku.

Jednakże przede wszystkim korzyści dotyczą osoby indywidualnej, która daruje środki finansowe, ponieważ kwotę darowizny może odpisać od uzyskiwanego dochodu (podstawy opodatkowania) podczas rozliczania rocznego PIT-u. Fundacja realizuje cele statutowe zgodne z przepisami określonymi w artykule 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Materialny sposób wsparcia naszych działań umożliwia osobie kontrolę płaconych przez siebie podatków, gdyż kwota darowizny dla Fundacji obniża podatek wpłacany do urzędu skarbowego. Wpływa również na późniejszy zwrot podatku z urzędu skarbowego.
W związku z tym, iż środki finansowe przynoszą korzyść darczyńcom oraz Fundacji, zachęcamy wszystkich do wykorzystania niniejszej formy wsparcia naszych działań społecznych.